தமிழகத்தில் பிரபலம் அடைந்து வரும் ‘READY MADE ‘ வீடுகள் , அதின் சிறப்பம்சங்களை பாருங்க ..

ஒரு மனிதனுக்கு வீடு என்பது அத்தியாவசிய தேவையாகும் , வீடு வாசல் இருபவர்களை பார்த்தால் தான் தற்போது வேலையே கொடுக்கின்றனர் , அந்த அளவிற்கு சூழ்நிலையும் , சுற்றியுள்ள மக்களும் மாறியுள்ளனர் என்று சொல்ல வேண்டும் ,

சராசரியாக ஒரு வீட்டை கட்டி முடிப்பதற்கு 3 மாதம் முதல் 6 மதம் வரையில் தேவைப்படுகிறது , ஆனால் இப்பொழுது அதற்கு அவசியம் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் , அதற்கு காரணம் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி தான் , இவற்றை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ,

வெளிநாட்டில் மட்டுமே இருந்து வந்த இந்த “READY MADE ” வீடுகள் தற்போது தமிழ் நாட்டிலும் பலரது ஆதரவை பெற்று வருகிறது , எவ்வளவு பெரிய கட்டிடங்களாக இருந்தாலும் , இந்த தொழில் நுட்ப வசதியின் மூலம் ஒரு 20 நாட்களில் முடித்து விடலாம் .,

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*