தாயுடன் எசப்பாட்டு பாடி பார்க்கும் இணையவாசிகளை பிரமிக்க வைத்த குழந்தையின் வைரல் வீடியோ ., இதோ

உலகில் தினம் தோறும் புது வகையான சுவாரசியங்கள் நிறைந்த நெகிழ்ச்சியான சம் பவங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது , இந்த சுவாரசிய மிக்க சம் பவங்களை பார்ப்பதே ஒரு அற்புதம் என்று தான் [...]
 
தாயுடன் எசப்பாட்டு பாடி பார்க்கும் இணையவாசிகளை பிரமிக்க வைத்த குழந்தையின் வைரல் வீடியோ ., இதோ

உலகில் தினம் தோறும் புது வகையான சுவாரசியங்கள் நிறைந்த நெகிழ்ச்சியான சம் பவங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது , இந்த சுவாரசிய மிக்க சம் பவங்களை பார்ப்பதே ஒரு அற்புதம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ,

தாயுடன் எசப்பாட்டு பாடி பார்க்கும் இணையவாசிகளை பிரமிக்க வைத்த குழந்தையின் வைரல் வீடியோ ., இதோ

இவுலகில் நடக்கும் பல்வேறு சம் பவங்களை நமது கையில் அடங்கும் படியான உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து வருகின்றோம் , எந்த ஒரு மூலையில் நிகழ்ந்தாலும் அந்த செய்தி உடனே மக்களாகிய நிமிடம் வந்து சேர்ந்து விடுகிறது ,

அதற்கு காரணம் தொலைபேசி தான் , இதன் மூலமாக மக்களுக்கு மத்தியில் நல்ல ரீச் ஆகி விடலாம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் சில நாட்களுக்கு முன்பு தாய்க்கு இசைப்பாட்டு பாடிய குழந்தையின் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகின்றது .,

Tags