அடேங்கப்பா ., கைகளால் செய்யும் யோகாவினால் இவ்வளவு நன்மைகளா .? இதனை எப்படி செய்வது தெரியுமா .??

நமது நாடு மக்கள் தினமும் எதிர்காலத்திற்காக ஓடி ஓடி உழைத்து வருகின்றனர் ,இதனால் அவர்களுக்கு அளவு கடந்த கடமைகளும் ,மன அழுத்தங்களும் உருவாகி கொண்டே செல்கின்றது ,சிறுவயதிலே அணைத்து மனிதர்களுக்கும் நோயானது வந்து விடுகின்றது [...]
 
அடேங்கப்பா ., கைகளால் செய்யும் யோகாவினால் இவ்வளவு நன்மைகளா .? இதனை எப்படி செய்வது தெரியுமா .??

நமது நாடு மக்கள் தினமும் எதிர்காலத்திற்காக ஓடி ஓடி உழைத்து வருகின்றனர் ,இதனால் அவர்களுக்கு அளவு கடந்த கடமைகளும் ,மன அழுத்தங்களும் உருவாகி கொண்டே செல்கின்றது ,சிறுவயதிலே அணைத்து மனிதர்களுக்கும் நோயானது வந்து விடுகின்றது ,

அடேங்கப்பா ., கைகளால் செய்யும் யோகாவினால் இவ்வளவு நன்மைகளா .? இதனை எப்படி செய்வது தெரியுமா .??

இதனால் கூடிய விரைவிலே அவர்கள் இ றந்து விடுகின்றனர் ,இதனால் இவர்களின் வாழ்க்கையானது முழுமை அடையாமல் செல்கின்றது ,இதன் காரணமாக பலபேர் தற்போது உடற் பயிற்சி நிலையங்களுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர் ,ஆனால் வீட்டில் இருந்த படியே அந்த மன அழுத்தத்தை குறைக்கலாம்,

இதனால் எந்த ஒரு நோயும் உங்களிடம் வராது ,இதில் பல்வேறு நற்குணங்கள் இருப்பதினால் இதனை பலரும் அவர்களின் அன்றாட வாழ்வில் கடைபிடித்து கொண்டு வருகின்றனர் ,இதனை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த இளைஞர் விவரித்துள்ளார் அதனை நீங்களே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதில் கையால் செய்யும் பயிற்சிகள் முதன்மையாகும் .,

Tags