ஆள் சிறுசா இருந்தாலும் இவங்களோட மனசு ரொம்ப பெருசு !! காணொளியை வியந்து போய் பார்க்கும் பார்வையாளர்கள் ..

அனைவருக்கு கல்வி என்பது ஒரு அடிப்படை தேவையாக மாறிவிட்டது , படித்தால் தான் வேலை ,அனால் தற்போது படித்தவர்களுக்கே வேலை கிடைப்பதில்லை , அதற்கு காரணம் மதிப்பெண்கள் தான் இப்பொழுதெல்லாம் எந்த வேளைக்கு செல்ல [...]
 
ஆள் சிறுசா இருந்தாலும் இவங்களோட மனசு ரொம்ப பெருசு !! காணொளியை வியந்து போய் பார்க்கும் பார்வையாளர்கள் ..

அனைவருக்கு கல்வி என்பது ஒரு அடிப்படை தேவையாக மாறிவிட்டது , படித்தால் தான் வேலை ,அனால் தற்போது படித்தவர்களுக்கே வேலை கிடைப்பதில்லை , அதற்கு காரணம் மதிப்பெண்கள் தான் இப்பொழுதெல்லாம் எந்த வேளைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றாலும் தேர்வு தான் ,

ஆள் சிறுசா இருந்தாலும் இவங்களோட மனசு ரொம்ப பெருசு !! காணொளியை வியந்து போய் பார்க்கும் பார்வையாளர்கள் ..

அதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கே அரசு வேலையானது கிடைக்கிறது , இப்பொழுதெல்லாம் சாதினாலும், மதத்தினாலும் பிரித்து பார்க்கின்றனர் , எங்கு சென்றாலும் இதே கொ டுமை தான் , பள்ளியில் சேர்வதற்கு , அரசு வேயை தேர்வு எழுதுவதற்கு என இதனை வளர்த்து தான் வருகின்றனர் ,

சில நாட்களுக்கு முன்னர் பள்ளியில் சிறுமி ஒருவர் தான் ஸ்னாக்ஸ் பொருட்களை சாப்பிட்டுள்ளார் , அவரிடம் வந்து அதனை ஒருவர் கேட்டுள்ளார் அப்பொழுது தனது கையில் இருந்துப்பதை பார்த்து விட்டு பிறகு கை முழுவதும் எடுத்து கொடுத்த காட்சியானது இணையவாசிகளிடையே வியப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது .

Tags