சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்த லாரியை வழிமறித்த யானைகள் , பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு பாருங்க..

காடுகள் அழிப்பதன் மூலம் தற்போதெல்லாம் இறையை தேடி வன விலங்குகள் ஊருக்குள் வருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளது, நாம் வளர்க்கும் செல்ல பிராணியை து ன் பு று த்தி வருகின்றது , இதனால் அந்த [...]
 
சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்த லாரியை வழிமறித்த யானைகள் , பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு பாருங்க..

காடுகள் அழிப்பதன் மூலம் தற்போதெல்லாம் இறையை தேடி வன விலங்குகள் ஊருக்குள் வருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளது, நாம் வளர்க்கும் செல்ல பிராணியை து ன் பு று த்தி வருகின்றது ,

சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்த லாரியை வழிமறித்த யானைகள் , பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு பாருங்க..

இதனால் அந்த ஊர் மக்கள் அச்சத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் ,இதனால் அங்கு எந்த நொடியும் என்ன வேண்டும் ஆனாலும் ஆகலாம் என்பதற்காக அங்குள்ள குடும்ப வாசிகள் அச்சத்தில் அவர்களது வாழ் நாட்களை கடந்து வருகின்றனர் ,

சமீபத்தில் காட்டில் இருந்து சாலையில் செல்லும் வாகனங்களை வழிமறிக்கும் யானைகள் தினம் தோறும் வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அந்த வகையில் இரண்டு யானைகள் சேர்ந்து கரும்பு ஏற்றுக வந்த லாரியை வழிமறித்த காட்சியானது தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றது .,

Tags