திருமணத்தில் சிறுவனின் செய்த செயலை பார்த்து வி ழுந்து வி ழுந்து சிரித்த சொந்தங்கள் , அப்படி என்ன செத்தாருன்னு நீங்களே பாருங்க ..

திருமணம் என்பது இரு மனங்களை இணைக்கும் பந்தம் , இந்த பந்தத்தில் சொந்தங்கள், பந்தங்கள் என அனைவரும் பங்குபெறுவது வழக்கமான ஒன்று இதில் ஆட்டம் பட்டம் என இந்த விழாவை சிறப்பித்து வருகின்றனர் , [...]
 
திருமணத்தில் சிறுவனின் செய்த செயலை பார்த்து வி ழுந்து வி ழுந்து சிரித்த சொந்தங்கள் , அப்படி என்ன செத்தாருன்னு நீங்களே பாருங்க ..

திருமணம் என்பது இரு மனங்களை இணைக்கும் பந்தம் , இந்த பந்தத்தில் சொந்தங்கள், பந்தங்கள் என அனைவரும் பங்குபெறுவது வழக்கமான ஒன்று இதில் ஆட்டம் பட்டம் என இந்த விழாவை சிறப்பித்து வருகின்றனர் , இதனால் இந்த நிகழ்வானது விழா கோலமாக காட்சியளிக்கிறது ,

திருமணத்தில் சிறுவனின் செய்த செயலை பார்த்து வி ழுந்து வி ழுந்து சிரித்த சொந்தங்கள் , அப்படி என்ன செத்தாருன்னு நீங்களே பாருங்க ..

நாட்டில் பல்வேறு சுவாரசியமான நிகழ்வுகளை தினம் தோறும் பார்த்து வருகின்றோம் , ஆனால் அதில் ஒரு புதுமையான விஷயங்களையும் தெரிந்து வருகின்றோம் , இந்த விழாவுக்கு வந்த அணைத்து சொந்தங்களும் இவர்கள் செய்த செயலை பார்த்து சிறிது கொண்டே நின்றனர் ,

அப்படி என்ன செய்தார்கள் என்று யோசித்து பாக்கறீங்களா .? திருமணத்தில் மாப்பிளை ஒரு சிறுவனிடம் சொல்லி மாலையை தனது கழுத்தில் போட்டு விட சொன்னார் ஆனால் அந்த சிறுவனோ , அந்த மாலையை அவரது கழுத்திலேயே மாட்டிக்கொண்டார் அந்த காணொளியை நீங்களே பாருங்க ..

Tags