மாற்றான் திரைப்படத்தை போல பல ஆண்டு காலமாக ஒட்டியே வாழும் இரட்டையர்கள் , இணையத்தில் வெளியான காணொளியை பாருங்க .,

உயிரும் , உணர்வும் அனைவருக்கும் சமமான ஒன்று தான் விலங்கு , பறவைகள் , மனிதர்கள் , அடுத்தவர்களின் கஷ்டங்களை புரிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் இது தான் இந்த காணொளியில் மூலமாக நீங்கள் [...]
 
மாற்றான் திரைப்படத்தை போல பல ஆண்டு காலமாக ஒட்டியே வாழும் இரட்டையர்கள் , இணையத்தில் வெளியான காணொளியை பாருங்க .,

உயிரும் , உணர்வும் அனைவருக்கும் சமமான ஒன்று தான் விலங்கு , பறவைகள் , மனிதர்கள் , அடுத்தவர்களின் கஷ்டங்களை புரிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் இது தான் இந்த காணொளியில் மூலமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள கூடிய விஷயமாக இருக்க கூடும் ,

மாற்றான் திரைப்படத்தை போல பல ஆண்டு காலமாக ஒட்டியே வாழும் இரட்டையர்கள் , இணையத்தில் வெளியான காணொளியை பாருங்க .,

பொதுவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மாடுகள் ,ஆடுகளுக்கு மட்டுமே தோன்றும் இவ்வகையான தோற்றமான மனிதர்கள் ஒரு சிலருக்கும் தற்போது இருந்து வருகிறது , இதற்கு காரணம் ஜெனெடிக் problem என்று மருத்துவர்கள் கூறி வருகின்றனர் ,

சமீபத்தில் இணையத்தில் வெளியான காணொளியை பார்த்தவர்கள் அதிர்ச்சியிலும் , வியப்பிலும் மூழ்கி உள்ளனர் அதற்கு காரணம் ஒட்டியே பிறந்த இரட்டையர்கள் தான் , இவர்கள் இத்தனை ஆண்டுகாலமாக எப்படி வாழ்ந்துள்ளார்கள் என்று நீங்களே பாருங்க ..

Tags