வெளிநாட்டு குழந்தையும் தமிழகத்தை சேர்ந்த குழந்தையும் சேர்ந்து செய்த செயல் , வைரல் காணொளி ..

பொதுவாக குழந்தைகள் என்று சொன்னாலே அவர்கள் செய்யும் குறும்புத்தனங்களும் , மழலை பேச்சும் நம்மை உற்றுநோக்க செய்கிறது என்று தான் சொல்லவேண்டும் , இதனால் அவர்களுடன் நேரங்களை சந்தோஷமாக செலவிட்டு வருகின்றனர் நமது மக்கள் [...]
 
வெளிநாட்டு குழந்தையும் தமிழகத்தை சேர்ந்த குழந்தையும் சேர்ந்து செய்த செயல் , வைரல் காணொளி ..

பொதுவாக குழந்தைகள் என்று சொன்னாலே அவர்கள் செய்யும் குறும்புத்தனங்களும் , மழலை பேச்சும் நம்மை உற்றுநோக்க செய்கிறது என்று தான் சொல்லவேண்டும் , இதனால் அவர்களுடன் நேரங்களை சந்தோஷமாக செலவிட்டு வருகின்றனர் நமது மக்கள் ,

வெளிநாட்டு குழந்தையும் தமிழகத்தை சேர்ந்த குழந்தையும் சேர்ந்து செய்த செயல் , வைரல் காணொளி ..

இந்த குழந்தைகளிடம் இருந்தால் நம்மை சுற்றி மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையே நிலவும் , குறிப்பாக இவர்களின் சுட்டி தங்கள் நமக்கு வந்து விடும் , நாம் வெளியில் என்வது சென்றால் நமது நண்பர்களிடம் இதனை செய்வோம் , இது சற்று நம்பளுக்கே வித்யாசமாக தோன்றும் ,

சில நாட்களுக்கு முன்னர் டென்னிஸ் மைதானத்தில் வெளிநாட்டு குழந்தையும் , தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த குழந்தையும் அந்த இடத்தையே அழகாகிய தருணமானது பலரையும் வியக்க வைத்தது , அந்த காணொளியை நீங்களே பாருங்க ,

Tags