பாகிஸ்தானில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில்.. – கோவிலில் திருவிழா நடத்த போராடும் பகுதி மக்கள்..

நமது நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் அணைத்து நாடுகளிலும் ராணுவத்திற்காக ஆட்கள் தேர்ந்தெடுத்து வேலைவாய்ப்பு கொடுத்து வருகின்றனர் ,இதன் மூலம் அவர்களுக்கு பெரிய அளவில் கவுரவமானது கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது ,இதற்காகவும் ,தேசப்பற்று உள்ளவர்களும் இதில் ஆர்வத்தோடு [...]
 
பாகிஸ்தானில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில்..  –  கோவிலில் திருவிழா நடத்த போராடும் பகுதி மக்கள்..

நமது நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் அணைத்து நாடுகளிலும் ராணுவத்திற்காக ஆட்கள் தேர்ந்தெடுத்து வேலைவாய்ப்பு கொடுத்து வருகின்றனர் ,இதன் மூலம் அவர்களுக்கு பெரிய அளவில் கவுரவமானது கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது ,இதற்காகவும் ,தேசப்பற்று உள்ளவர்களும் இதில் ஆர்வத்தோடு கலந்து கொள்கின்றனர் ,

பாகிஸ்தானில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில்..  –  கோவிலில் திருவிழா நடத்த போராடும் பகுதி மக்கள்..

நமது எல்லையில் பாதுகாத்து வரும் இளைஞர்கள் இரவும் பகலும் உறங்காமல் எந்த நேரத்திலும் எது வேண்டுமென்றாலும் நடக்கலாம் என்பதினால் கண்ணை திறந்து வைத்து கொண்டே இருந்து வருகின்றனர் ,இதற்காக இவர்களுக்கு பெரிய அளவிலான பயிற்சிகளானது கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது ,அதனை நாம் கண்டிருப்போம் ,

காரணம் எப்பொழுது வேண்டுமென்றாலும் தீ விரவாதிகள் தா க்குதலானது நேரிடும் என்பதற்காக எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் குடும்பத்தை கூட தி யாகம் செய்ய தயாராகின்றன , அப்படி தான் இங்கேயும் தீ விரவாதிகள் தாக்குதல் ஏற்பட்ட கோவிலில் திருவிழா கொண்டாடி வரும் தமிழ் மக்கள் , இதோ இதின் முழுமையான விவரம் .,

Tags